Điều Khoản Sử Dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ tại website gamejoom.com, bạn (“Người sử dụng”) đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây. Điều khoản này cùng với Chính sách Quảng cáo và Chính sách Bảo mật định rõ quyền và nghĩa vụ của bạn.

1. Điều Khoản Chung

Bằng việc đọc thông tin trên website, bạn chấp nhận tuân thủ các điều khoản này, cũng như các chính sách liên quan.

  1. Từ Chối Bảo Đảm

Website chỉ đám bảo cung cấp thông tin để người đọc tham khảo, không cung cấp và bảo đảm bất kì điều gì liên quan đến dịch vụ.

3. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền cập nhật điều khoản này mà không cần thông báo trước. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi đăng tải.

4. Đăng Ký và Thanh Toán

Chúng tôi không cho phép đăng ký, đăng nhập và thanh toán dưới mọi hình thức.

5. Giới Hạn Trách Nhiệm

Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi và tự bảo vệ chúng tôi trước bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào.

6. Bảo Vệ Bản Quyền và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Bạn không được sử dụng bất kỳ tài sản trí tuệ nào của chúng tôi mà không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu bạn cũng làm như vậy.

7. Điều Khoản Khác

Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và có hiệu lực cho đến khi chấm dứt bởi một trong hai bên. Chấm dứt điều khoản này không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ và quyền đã phát sinh.

Mọi thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến điều khoản sử dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.